Montevideo, Rotterdam, Niederlan
HALFEN fasadeplateankersystem: Den pålitelige og sikre forankringen av ambisiøse fasade-elementer.

Basert på hurtig og økonomisk montering, er HALFEN fasadeplateankersystem favoritten ved prefabrikerte fasade-elementer

HALFEN forbindelsesanker SPA for sandwichelement

Sandwich panel anchor
HALFEN SPA forbindelsesanker har i oppgave å forbinde yttersjikt og det lastbærende innersjikt i sandwichelement. Siden ankerne utsettes for korrosjon i luft- eller isolasjonsområdet leveres ankerne i rustfritt stål. I tillegg til lastbærende forbindelsesanker brukes også nåler eller bøyler som forhindrer kromming i yttersjikt.
Kvalitative kjennetegn er:
  • Enkel og rask montering
  • Typegodkjent system i rustfritt stål
  • Forhindrer kromming og riss
  • Lastopptagelse over flere punkter gir sikker overføring av yttervangens egenvekt til innervangen
  • Ingen kuldebro