Montevideo, Rotterdam, Niederlan
HALFEN fasadeplateankersystem: Den pålitelige og sikre forankringen av ambisiøse fasade-elementer.

Basert på hurtig og økonomisk montering, er HALFEN fasadeplateankersystem favoritten ved prefabrikerte fasade-elementer

DEHA forbindelsesplate

Sleeve sandwich panel anchors
DEHA forbindelsesplatesystem består av bæreanker (mansjettsandwichanker, flatanker eller kombinasjonsnålkors) og holdeanker (kombinasjonsnål, festenål eller festebøyle).
Kvalitative kjennetegn er:
  • Det kreves kun et bæreanker per plate
  • Likt lastopptak i alle retninger
  • Hurtig montering
  • Opptak av høye laster
  • Også egnet for store elementdimensjoner
  • Typegodkjent system