Erklæring om datavern

koblinger til andre tilbydere som denne databeskyttelseserklæringen ikke omfatter. Til tross for omhyggelig kontroll av innholdet, påtar vi oss ikke ansvar for innholdet på eksterne koblinger. Kun eierne av disse sammenkoblede sidene er ansvarlige for innholdet.
HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH respekterer ditt privatliv.

Undersøkelse og bearbeiding av personlige data
Når du besøker våre websider, lagrer vår webserver som standard navnet på din internettilbyder, websiden du besøker oss fra, websidene du besøker hos oss, samt datoen for og varigheten til besøket. HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH benytter informasjonskapsler til å følge preferansene til den besøkende for dermed å kunne optimere websidene. Informasjonskapsler er små filer som lagres midlertidig på harddisken din. Informasjonen i disse informasjonskapsler brukes til å gjøre det lettere å navigere, og muliggjør en høy grad av brukervennlighet på en webside. Du kan selvfølgelig også se websiden vår uten informasjonskapsler. Våre informasjonskapsler inneholder ingen personspesifikke opplysninger, så privatlivet ditt er beskyttet. De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at det lagres informasjonskapsler på harddisken din ved å velge "Ikke akspeter informasjonskapsler" i innstillingene for nettleseren din. Se veiledningen til nettleseren din for mer informasjon om hvordan det fungerer. Hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler, kan dette likevel føre til noen begrensninger i funksjonene vil tilbyr. I tillegg lagres personlige data kun når du selv gir dem til oss, f.eks. i forbindelse med registrering, en rundspørring, en prisutskrift eller til å gjennomføre en avtale.

Bruke og gi personlige data og målbinding videre
HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH bruker dine personlige data til teknisk administrasjon av websider, kundeadministrasjon, produktrundspørringer og markedsføring, og bare i den utstrekning som er nødvendig for HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH.
Viderelevering av personlige data til statlige instanser og myndigheter skjer kun når loven tvinger oss til det. Våre medarbeidere, agenturer og datterselskaper har taushetsplikt og er forpliktet til å overholde vår atferdskodeks.

Valgmulighet
Vi vil gjerne bruke dataene dine til å kunne informere deg om våre produkter og serviceytelser og evt. stille deg spørsmål om disse. Deltakelse er naturligvis frivillig. Hvis du ikke er inneforstått med dette, kan du til enhver tid per post gi oss beskjed om det, slik at vi kan sperre dataene dine.

Opplysningsrett
I overensstemmelse med gjeldende rett meddeler HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH deg på oppfordring omgående skriftlig, om og i gitt tilfelle hvilke data om deg som er lagret hos oss. Hvis vi, til tross for våre bestrebelser på datakorrekthet og aktualitet, har lagret feil opplysninger, korrigerer vi dem på din oppfordring.

Sikkerhet
HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH benytter tekniske og organisatoriske forholdsregler til å beskytte dataene din som administreres av oss mot tilfeldige eller tilsiktede manipuleringer, tap, ødeleggelse eller adgang fra uautoriserte personer. Våre sikkerhetsforholdsregler forbedres i takt med den teknologiske utviklingen.
Hvis du har spørsmål vedrørende bearbeidingen av dine personlige data, ber vi deg henvende deg til oss, og vi står også til rådighet vedrørende anmodninger om opplysninger, forslag eller klager.

Erklæring om datavern for barn
I lys av viktigheten av å beskytte barns personvern, samler vi ikke inn, behandler eller bruker på vår nettside noen opplysninger om en person som vi vet er under 13 år uten på forhånd å ha innhentet verifiserbart samtykke fra hans eller hennes formynder. Formynder har rett til, etter anmodning, å se informasjon fra barnet og / eller å kreve at denne skal slettes.

Kontakt
Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål vedrørende behandling av dine personlige data på HALFEN GmbH. Vi vil også gjerne høre fra deg hvis du trenger ytterligere informasjon eller ønsker å komme med forslag til forbedringer eller registrere klage. Kontakt oss på post@halfen.no

Den stadige utviklingen av internett krever enkelte justeringer av vår erklæring om personvern. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når det er nødvendig.