Screws, Accessories

Byggbeslag

HALFEN spikerplater
timber fixing strap
Trebjelker på flate tak legges på ringbjelker i stålbetong for å holdes på plass og sikre mot at taket løfter seg pga. vindsug. Her støpes det inn Halfen-skinner som er tilpasset belastningen, i nivå med overflaten.

Spikerplater med hammerhode settes inn i Halfen-skinnene, trykkes på plass og spikres på trebjelkene: En lett, sikker og fremfor alt hurtig forankringsmetode.
HALFEN sperrefot
rafter shoe
I stedet for de tidligere benyttede loddrette betongkantene (med omfattende forskallings- og armeringsarbeid), skrues sperreføttene direkte på Halfen-skinner, som støpes inn i betongdekket i nivå med overflaten.
Dermed kan belastningene fra sperrer og hanebåndstag med en sperrebredde på 6 til 12 cm og forskjellige takvinkler forankres med kun én sperrefottype.

DETAN strekkstagsystem
Tension Rod System
Brede hallsperrer konstrueres i økende grad av kombinasjoner bestående av limtredragere med strekkstag i stål. Med smidde gaffelstykker og tynne strekkstag med stor styrke representerer DETAN-strekkstag basisen for filigrankonstruksjoner, som også oppfyller de arkitektoniske kravene.