Reinforcement systems
HALFEN armeringssystem: Brukervennlige armeringsprodukter med høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandard.

Produkter tilpasset de nyeste konstruksjonsmetoder og i linje med den nyeste teknologi tilbyr HALFEN effektive byggeprosjekter.

HALFEN Skjæranker HDB og glidearmering HDB - S

Punching shear reinforcement HDB
HDB-elementene, som består af en hullist med påsveiste dobbelthodete bolter, benyttes som glide- og gjennemstansingsarmeringselementer. HALFEN dybellister HDB fås som systemelementer med kort leveringstid og som komplette elementer, som kan bestilles og produseres etter mål. Systemelementer benyttes primært ovenfra etter montering av flatearmeringen. De fås som 2- eller 3-elementer, som så kan kombineres til 4-, 5-, 6-lister etc. Korrekt montering sikres av den symmetriske plasseringen av HDB-ankrene. Den patenterte klembøylen sikrer at hodene på boltene dekkes av betong.
Kvalitetsegenskapene er:
Quality features
  • Boltdiameter 10-25 mm
  • 2- og 3-elementer
  • Byggeteknisk godkjent (DIBt Berlin)
  • Ideel til montering ovenfra efter montering av flatearmering
  • Kort leveringstid for systemelementer, kan leveres fra lager som standardelementer

hdb
Komplette HDB-elementer sveises på en list av flattstål.
De er ideelle til montering "nedefra", dvs. elementene plasseres på forskallingen med spesielle avstandsholdere. Deretter monteres den nederste og den øverste flatearmeringen.
Kvalitetsegenskapene er:
hdb
  • Boltdiameter 10-25 mm
  • Komplette elementer med 3, 4, 5 og 6 dobbeltbolter
  • Mulighet for individuelle ankeravstander for tilpasning til armeringsmodulene
  • Byggeteknisk godkjent (DIBt Berlin) til alle glidebelastede elementer
  • Det kan leveres avstandsholdere for 15-45 mm betondekking