Reinforcement systems
HALFEN armeringssystem: Brukervennlige armeringsprodukter med høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandard.

Produkter tilpasset de nyeste konstruksjonsmetoder og i linje med den nyeste teknologi tilbyr HALFEN effektive byggeprosjekter.

HALFEN søylesko og fundamentbolt HCC

Halfen Column Shoe HCC
I dag kan prefabrikerte søyler i stålbetong monteres med betydelige økonomiske fordeler. Den nye HALFEN søyleskoen HCC tilbyr en glisikker løsning for tilkobling til fundamenter eller til søylekoblinger.
Halfen Column Shoe HCC
Fordelene med det prefabrikerte systemet med skruetilkoblinger er den hurtige monteringen. Forbindelsen er lett å justere, og forbindes umiddelbart med adhesjon/friksjon, slik at monteringsavstivere ikke er nødvendige. Systemet består av søylesko HCC og tilhørende ankerbolter HAB til fundamentplaten. Prinsippet: Støtteskoene støpes inn i de prefabrikerte støttene, ankerbolter støpes inn i fundamentet på stedet med en mal, og ved montering forbindes de med hverandre ved adhesjon/friksjon vha. muttere. Til slutt fylles støttekonsoller og utsparinger med mørtel som ikke krymper mye.